Cao gắm chữa bệnh gút (gout)

1.300.000 2.500.000 

Cao gắm là một trong những sản phẩm rất nổi tiếng hiện nay, dùng chủ yếu cho những bệnh nhân gout, giúp giảm đau, cải thiện sưng viêm thông qua nguồn dược liệu là cây gắm.

Cao gắm chữa bệnh gút (gout)