Hiển thị tất cả 8 kết quả

Đặc Sản Tây Bắc

Thịt trâu gác bếp

(3) 550.000 1.000.000 

Đặc Sản Tây Bắc

Mật ong bạc hà xuất khẩu

(3) 750.000 
-17%

Đặc Sản Tây Bắc

Cao gắm chữa bệnh gút (gout)

(3) 1.300.000 2.500.000 

Đặc Sản Tây Bắc

Rượu thóc Nàng Đôn

(2) 1.200.000 2.800.000 

Đặc Sản Tây Bắc

Hoa tam thất

(3) 900.000 1.200.000 

Đặc Sản Tây Bắc

Củ tam thất

(3) 1.900.000 3.000.000 

Đặc Sản Tây Bắc

Mật ong bạc hà VIP

(2) 1.000.000 

Đặc Sản Tây Bắc

Rượu Ngô

(2) 1.800.000 2.500.000